Psałterz Poznański

Wraz z Psałterzem chrześcijańska wspólnota traci niezrównany skarb, a odzyskawszy go, zostanie napełniona nieprawdopodobną mocą (Dietrich Bonhoeffer).

By

Psalm 9: Z całego serca chwalę Cię

Zapraszamy do wspólnego śpiewania!

Psalm 9: tekst i akordy

Psalm 9:nuty

By

Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże

Słuchając tej pieśni w wykonaniu Agaty trudno uwierzyć, ze to szwedzka melodia ludowa. Tekst powstał w roku 1885. Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych protestanckich pieśni kościelnych. Swoją popularność zawdzięcza krucjatom ewangelizacyjnym Billy’ego Grahama.

Gdy na ten swiat: tekst i akordy

Gdy na ten swiat: nuty

By

Psalm 6 raz jeszcze. Tym razem po angielsku

http://

By

Psalm 6

Psalm 6: nuty

Psalm 6: tekst i akordy

By

Psalm 5

Jakub Lubelczyk tak pisał o Psalmie 5: Zawiera się w tym psalmie prośba a modlitwa, aby Pan Bóg raczył Kościół albo zebranie wiernych swoich zachować od fałszywych nauczycielów. A okazuje tu jaśnie Prorok święty, jakie są nauki omylne a fałszywe, które tak ludzi uwodzą, iż mnimają, że własnemi zasługami uczynków swoich sobie ku zbawieniu swemu pomoc mają. A tu snadnie każdy rozumieć może. iż sumienie ociążone grzechem człowieka każdego niczym innym uspokojone być nie może, jedno Słowem Bożym. Też tu jeszcze każdy obaczy sposób żywota ludzi cnotliwych a ludzi złośliwych, a jako różne zapłaty wiernym i niewiernym zostawione.

Psalm 5: nuty

Psalm 5: tekst i akordy

By

Psalm 77

W nawiązaniu do naszego wpisu o Psalmie 86: Na tę samą melodię śpiewamy Psalm 77.

Przy okazji można posłuchać jak robią to Węgrzy (w tonacji g-moll)

Zapraszamy do wspólnego śpewania!

psalm 77: tekst i akordy

Psalm 77: nuty

 

By

Psalm 92: Pieśń na dzień sabatu

Psalm 92. Wedug starej, żydowskiej tradycji, pieśń na dzień pierwszego szabatu. Jego autorem miał być Adam, praojciec ludzkości. Tradycja nie potwierdzona Słowem Bożym, ale sympatyczna. Przypomina nam, że pieśń uwielbienia dla Stwórcy towarzyszy ludzkości od pierwszych chwil jej istnienia.

 

Psalm 92: Tekst i akordy

Psalm 92: nuty

 

By

Psalmy poznańskie w Małopolsce

Ekipa Psałterza Poznańskiego wyrusza w podróż po Małopolsce!
Będziemy opowiadać o psalmach, śpiewać i zachęcać do śpiewania.
Gdzie? Kiedy?
1) w piątek 28 sierpnia, godz. 18.00: Kościół Zielonoświątkowy w Nowym Targu, ul. Orkana 4
2) w niedzielę 30 sierpnia, godz. 10.30: Kościół Chrześcijan Baptystów w Rabce-Zdroju, ul. Roztoki 9
3) w niedzielę 30 sierpnia, godz. 17.00: Kościół Chrześcijan Baptystów – Wspólnota Podgórze w Krakowie, ul. Lwowska 30 (wejście od podwórza)
Serdecznie zapraszamy!

By

Psalm 1: Brama do Psałterza

Prorok święty, a ten zacny Król zaczynając pisma a proroctwa swoje o Krystusie Panu Zbawicielu naszym, naprzód poczyna w tym pirwszym psalmie swoim od błogosławieństwa człowieka wiernego, kładąc różnicę między wiernym, a niewiernym. A dawa nam znać,iż jedno ten jeden sam był błogosławiony Pan a Zbawicie nasz, który się za żadną radą, za żadną drogą, za żadną stolicą złośliwych ludzi nie udawał.

Tak pisał we wstępie do Psalmu 1, Jakub Lubelczyk. Nie słyszeliście o Jakubie Lubelczyku? Mało kto, oprócz wąskiego grona muzykologów i historyków literatury wie któż to taki. A szkoda. Jakub Lubelczyk był kalwińskim pastorem, sekretarzem Mikołaja Reja, członkiem zespołu tłumaczy Biblii Brzeskiej. Jako pierwszy opracował i w roku 1558 wydał wierszowany Psałterz w języku polskim z melodiami, do wspólnego śpiewania. Uczynił to 21 lat przed ukazaniem się Psalmów Kochanowskiego. W swoim Psałterzu Lubelczyk obok psalmów umieścił szereg pieśni Starego i Nowego Testamentu. Każdy opatrzył wstępem i krótkimi komentarzami na marginesach. Dodał kilka własnych pieśni. Stworzył dzieło wybitne, które niestety, wraz z większością dorobku polskiej reformacji poszło w zapomnienie.

Po kilkuset latach Psałterz Lubelczyka ukazał się staraniem Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Jakub Lubelczyk: Psałterz i kancjonał z melodiami drukowany w 1558 roku

 A my zapraszamy do wspólnego śpiewania Psalmu 1 z Psałterza Poznańskiego:

Psalm 1: tekst i akordy

Psalm 1: nuty

By

Na Dzień Zesłania Ducha Świętego: Psalm 42

Psalm 42 tradycyjnie śpiewany był między innymi w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Psalmista odwołuje się w nim do obrazu żywej wody, do którego siega również Jezus w 7 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy mówi o Duchu Świetym, którego mieli otrzymać wierzący.

Psalm 42: tekst i akordy

Psalm 42: nuty

Ewargiusz z Pontu (VI w.) pisze: Kiedy atakuje nas demon przygnębienia, podzielmy naszą duszę na dwie części: jednej wyznaczmy zadanie pocieszyciela, drugiej – zadanie tego, kto jest pocieszany. Rzućmy ziarno nadziei w nas, śpiewając psalm Dawida: „Czemu jesteś smutna, duszo moja? Dlaczego wywołujesz mą udrękę? Miej nadzieję w Bogu, chcę mu dziękować, On jest Zbawicielem mojego oblicza (Ps 42,6)

Kazanie na Dzień Pięćdziesiatnicy