O Psałterzu Poznańskim

„Wraz z Psałterzem chrześcijańska wspólnota traci niezrównany skarb,
a odzyskawszy go, zostanie napełniona nieprawdopodobną mocą”.

Dietrich Bonhoeffer

Psałterz Poznański tworzymy z myślą o wszystkich, którzy tak jak my, chcieliby śpiewać psalmy.

Naszym celem jest stworzenie kompletnego zbioru 150 psalmów we współczesnym języku polskim. Zamierzamy wydać go w formie śpiewnika, wraz z nutami i akordami.

Pierwszym plonem naszej pracy jest wybór 50 psalmów wydany w marcu 2017 r.

W miarę postępu prac udostępniamy niektóre teksty, akordy, nuty i nagrania na stronie internetowej www.psalterz.pl.

Melodie do naszych psalmów pochodzą z XVI-wiecznego Psałterza Genewskiego. Dążymy do tego, aby były one wykonywane w najróżniejszych stylach, przez muzyków reprezentujących różne nurty muzyki chrześcijańskiej.

 

Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz