Psalm 1: Brama do Psałterza

Prorok święty, a ten zacny Król zaczynając pisma a proroctwa swoje o Krystusie Panu Zbawicielu naszym, naprzód poczyna w tym pirwszym psalmie swoim od błogosławieństwa człowieka wiernego, kładąc różnicę między wiernym, a niewiernym. A dawa nam znać,iż jedno ten jeden sam był błogosławiony Pan a Zbawicie nasz, który się za żadną radą, za żadną drogą, za żadną stolicą złośliwych ludzi nie udawał.

Tak pisał we wstępie do Psalmu 1, Jakub Lubelczyk. Nie słyszeliście o Jakubie Lubelczyku? Mało kto, oprócz wąskiego grona muzykologów i historyków literatury wie któż to taki. A szkoda. Jakub Lubelczyk był kalwińskim pastorem, sekretarzem Mikołaja Reja, członkiem zespołu tłumaczy Biblii Brzeskiej. Jako pierwszy opracował i w roku 1558 wydał wierszowany Psałterz w języku polskim z melodiami, do wspólnego śpiewania. Uczynił to 21 lat przed ukazaniem się Psalmów Kochanowskiego. W swoim Psałterzu Lubelczyk obok psalmów umieścił szereg pieśni Starego i Nowego Testamentu. Każdy opatrzył wstępem i krótkimi komentarzami na marginesach. Dodał kilka własnych pieśni. Stworzył dzieło wybitne, które niestety, wraz z większością dorobku polskiej reformacji poszło w zapomnienie.

Po kilkuset latach Psałterz Lubelczyka ukazał się staraniem Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Jakub Lubelczyk: Psałterz i kancjonał z melodiami drukowany w 1558 roku

 A my zapraszamy do wspólnego śpiewania Psalmu 1 z Psałterza Poznańskiego:

Psalm 1: tekst i akordy

Psalm 1: nuty