Psalm 23: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Psalm 23 to jeden z najbardziej znanych i lubianych psalmów. Prawdopodobnie każdy chrześcijanin przechowuje w sercu obraz Chrystusa – Dobrego Pasterza, który swoje owce karmi i poi, zapewnia im odpoczynek i ochronę.

Cyryl Aleksandryjski pisał, że „Kościół Chrystusowy od najdawniejszych czasów wyjaśniał ten psalm w sensie proroctwa o Chrystusie Zbawicielu, jako Dobrym Pasterzu, karmiącym i pojącym swoim Ciałem i Krwią wierzące owieczki w swoim świętym Kościele. Dlatego też od najdawniejszych czasów psalm ten znajduje się wśród modlitw przygotowawczych do świętej komunii.”

Zapraszamy do wspólnego śpiewania!

 

Psalm 23: nuty w tonacji e-mol

Psalm 23: tekst i akordy w tonacji e-mol

Psalm 23: nuty w tonacji d-mol

Psalm 23: tekst i akordy w tonacji d-mol