Psalm 5

Jakub Lubelczyk tak pisał o Psalmie 5: Zawiera się w tym psalmie prośba a modlitwa, aby Pan Bóg raczył Kościół albo zebranie wiernych swoich zachować od fałszywych nauczycielów. A okazuje tu jaśnie Prorok święty, jakie są nauki omylne a fałszywe, które tak ludzi uwodzą, iż mnimają, że własnemi zasługami uczynków swoich sobie ku zbawieniu swemu pomoc mają. A tu snadnie każdy rozumieć może. iż sumienie ociążone grzechem człowieka każdego niczym innym uspokojone być nie może, jedno Słowem Bożym. Też tu jeszcze każdy obaczy sposób żywota ludzi cnotliwych a ludzi złośliwych, a jako różne zapłaty wiernym i niewiernym zostawione.

Psalm 5: nuty

Psalm 5: tekst i akordy